-TU-

03.05.2022

-TU- v současnosti pravidelně neprobíhá! Máš-li o něco podobného zájem, budu rád. Domluvíme se!

Každé úterý v improvizovaném domácím ateliéru zkoumáme základní stavební kameny každého architektonického i urbanistického návrhu. Učíme se odložit strach a používat kresbu jako jazyk, kterým sdělujeme své myšlenky a konstruujeme svůj myšlenkový svět. Hrajeme si s papírem, dřevem, komponujeme zátiší, ale také čteme architektonické výkresy a bavíme se o inspirujících dílech minulosti.

Program -TU- je zejména kurz kreslení pro zájemce o studium architektury a designu, ale to ho nevystihuje zcela. V prvé řadě může být prospěšný komukoli, koho zajímá umění nebo nějaké řemeslo. -TU- jsem sestavil tak, aby se kresba stala praktickou pomůckou, se kterou budeme ohmatávat objekty a prostor mezi nimi. Budeme je řezat, skládat, otáčet, různě nasvěcet. Budeme si hrát, komponovat, hledat symetrii a rovnováhu v asymetrii. To vše proto, že nás nezajímá pouze jak věci vypadají, ale i to, jaká je jejich vnitřní logika. Jedině z důkladného pochopení základních tvarů a myšlenek mohou vyrůst jejich kombinace.

Kromě toho, že se naučíte lépe kreslit na hranici uměleckého a technického výrazu, tedy získáte základy návrhářského uvažování. Procvičíte si schopnost vidět ve složité realitě srozumitelné principy a jednoduché elementy a na základě toho se rozhodnout pro vyjádření, které s úspornými prostředky dosáhne efektního výrazu. V programu je také prostor pro diskusi. Tu považuji za podstatnou součást jakékoli umělecké práce, protože díky ní poznáme, že nejsme se svými myšlenkami izolovaní ve svém vlastním světě.

-TU- se doplňuje s venkovním programem -TAM-, v jednom týdnu se často zabýváme stejným tématem z různých úhlů.


10.5. je potřeba umět si hrát: stavebnice, modely, čmárání a tak

17.5. krása konstrukce: základní geometrické tvary a jejich napojování

24.5. jsem uprostřed toho všeho: interiér, scéna

31.5. jak to uspořádat? kompozice, objekt vs. pozadí

07.6. esence výrazu, učebnice proporcí: i architekt si může osvojit lidskou postavu

14.6. z čeho je kresba: bod, linie, plocha

21.6. více o plochách: šrafování, textura, lavírování

28.6. Velká hra uvnitř


-TU- v současnosti pravidelně neprobíhá! Máš-li o něco podobného zájem, budu rád. Domluvíme se!

-TU- probíhá každé úterý v čase 14-17 v soukromém bytě na Vinohradech. Jedná se o zkušební provoz, proto prosím o shovívavost. Kvůli omezené kapacitě 6 účastníků je třeba se registrovat na konkrétní termíny.

Telefonní číslo: +420 777 294 504
E-mail: kolarikstanislav@email.cz

Občerstvení bude zajištěno.

Budu vděčný za dobrovolný příspěvek a zpětnou vazbu.