ZA LEPŠÍ SVĚTLO

Chceme, aby byly pražské ulice a památky osvětleny zdravě, střídmě a zároveň poeticky.

Proto my, níže podepsaní, žádáme dotčené instituce, zejména Magistrát hl. m. Prahy, jeho poradní orgán Institut plánování a rozvoje, městskou firmu THMP a.s., ale také Správu Pražského hradu a ostatní správce významných památkových objektů, aby při projektování a realizaci veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení památek dbali na následující:

1. Z důvodu prevence před negativními dopady světelného smogu, a to jak na zdraví obyvatel, tak na stabilitu ekosystémů, nedovolte používání světla obsahujícího modrou spektrální složku. Preferujte oranžové světlo svým spektrem nejpodobnější přirozeným zdrojům světla. Razantně omezte osvětlení v blízkosti obytných budov a v čase nočního klidu.

2. Zamezte pohledům do zdroje světla. Preferujte stínidla, odražené a rozptýlené světlo (s přihlédnutím k požadavku na minimalizaci vyzařování vzhůru). Reflektory mířící na památky kryjte tak, aby nikdy neoslňovaly uliční úroveň. Zabraňte tomu, aby se zdroje světla uplatňovaly jako výrazné světelné body v panoramatu. Obzvlášť pečujte o výhledy z Petřína, Pražského hradu, Letné, Vítkova a Vyšehradu.

3. Památky pokud možno neosvětlujte silnými zdroji instalovanými na sousedních památkách. Raději méně světla, než poškozené vnímání architektonických a urbanistických hodnot celku.

4. Památky nenechávejte nikdy svítit celou noc, omezte dobu i intezitu tak, aby se kumulativním efektem nezvyšoval světelný smog.

5. Ve spolupráci mezi institucemi vyhlašte co nejčastěji Tmavé noci a umožněte tak večerním chodcům zažít historické město autenticky. V našem století tma není smutná, ale cenná!

6. Regulujte vyhláškou osvětlení soukromých staveb, podle jasného a soukromým vlastníkům srozumitelného klíče. Regulujte světelnou reklamu, zejména LED obrazovky, jakož i osvícení billboardů. Jděte příkladem a nepořizujte velkoformátové LED panely ani na zastávkách, ani v ulicích. Vyzařují škodlivé světlo bránící přirozenému přechodu ke spánku, zhoršují koncentraci a poškozují vnímání architektonických hodnot.

7. Ve spolupráci s občany i s odborníky hledejte pro město adekvátní výraz pro 21. století. Berte v potaz specifika historického města zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO. Praha není mnohamiliónová americká metropole. Být moderní neznamená honit se za každým technologickým trendem bez kritického a opatrného uvážení jeho dopadů na kulturu, zdraví a bezpečnost.

Děkujeme za spolupráci při ochraňování a rozvíjení těch hodnot v Praze, díky kterým zde chceme žít a tvořit.

Petice Za lepší světlo má již přes 1600 podpisů. Připojte i ten svůj: 

www.petice.com/svetlo